fries scheepvaart museum
Winter yn Fryslân

Winter yn Fryslân

Krulschaatsen, een Olympisch schaatspak, en een Elfstedentochtkaart. Aan de hand van de materialen en werkboekjes in deze ijskist ontdek je met de klas de winter in Fryslân. Een goede start voor een winterproject!

Je kunt de leskist 2 - 6 aangesloten weken lenen. Graag zelf ophalen en terugbrengen.

We lenen de kist gratis uit in ruil voor een klassenbezoek aan het museum, waar je een rondleiding en opdrachten krijgt in onze IJszaal.

Afbeelding: Winterlandschap - Anonymus. Bruikleen van de Ottema-Kingmastichting.