fries scheepvaart museum

schenken als particulier

Door de Geefwet is het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om het Fries Scheepvaart Museum te steunen. U kunt dat op verschillende manieren doen:

  • door een eenmalige schenking
  • door gedurende 5 jaar een periodieke schenking te doen
  • door in uw testament een erfstelling (deel van de erfenis) of legaat aan het museum op te nemen


Wat krijgt u?
Als u een schenking doet aan de Vereniging Fries Scheepvaart Museum, krijgt u het hele jaar door gratis toegang voor 2 personen, tweemaal per jaar een nieuwsbrief en eenmaal per jaar een jaarboek. Bovendien worden er door de vereniging diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen, workshops en excursies, waarvoor u wordt uitgenodigd.

De Geefwet
De Vereniging Fries Scheepvaart Museum is door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over giften of legaten aan het museum geen schenkingsbelasting of erfbelasting verschuldigd is. Uw gift aan het museum telt nu mee voor 125% bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
Bij gewone giften geldt een, van uw inkomen afhankelijke, aftrekdrempel en een aftrekplafond. Bij een periodieke schenking voor 5 jaar is er geen aftrekplafond en geen drempelbedrag. Een periodieke schenking kan direct voor 125% worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Rekenvoorbeeld
U wilt bijvoorbeeld € 100,- geven. Bij de giftenaftrek telt dat mee voor € 125,-. Mits u met uw overige schenkingen al tussen aftrekdrempel en -plafond zit, kost deze gift u netto nog maar € 47,50 (belastingtarief 42%) of € 35,- (belastingtarief 52%).

Wilt u helpen het museum op koers te houden met een schenking?
Neem dan contact op met Hester Postma, directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Zij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te nemen. Ze is bereikbaar via 0515 - 41 40 57 of via de e-mail: postma@friesscheepvaartmuseum.nl

Mail Hester