fries scheepvaart museum
woest water

woest water

Leven met water en de strijd tegen water. Als aftrap of afsluiting van het lesprogramma 'Woest Water' kom je met de klas naar het museum. Onder begeleiding van een museumdocent doen de leerlingen verschillende opdrachten rondom het thema Water. De route in het museum sluit naadloos aan op het lesprogramma, maar kan ook los geboekt worden.

Op school leren jullie over terpen en dijken, overstromingen en draaikolken. Bij dit uitgebreide lesprogramma horen een fysieke leskist, een digipakket, plus een rijk geïllustreerd werkboekje voor leerlingen en een handleiding voor docenten. Voor alle groepen zijn er eigen lessen, concentrisch ingericht. Als je het hele programma hebt doorlopen kun je de kerndoelen 48 (strijd tegen en leven met water in ons land) en 56 (objecten uit het verleden) als afgerond beschouwen.

Duur: 1 uur.
Prijs: € 3,- per leerling. Leerkrachten en begeleiders gratis. Neem je museumkaart mee.

Download het lespakket voor groep 1/2

Download het lespakket voor groep 3/4

Download het lespakket voor groep 5/6

Download het lespakket voor groep 7/8