fries scheepvaart museum

stichting fries scheepvaart museum

De stichting Fries Scheepvaart Museum is gevestigd op:

Kleinzand 16

8601 BH Sneek

tel: 0515-414057

e-mail: info@friesscheepvaartmuseum.nl

Fiscaal nummer: 3453445

BTW nummer: NL0034.64.556.B01

Kamer van Koophandel: 41000882

Doelstellingen van de stichting
In het statuut van de Stichting Fries Scheepvaart Museum artikel 1, lid 2 staat dat de stichting ten doel heeft:

  • De exploitatie van een museum.
  • Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling, in hoofdzaak betrekking hebbend op: de scheepvaart en scheepsbouw in de provincie Friesland, de water- en ijssport, de geschiedenis van Sneek en van de Friese Zuidwesthoek.
  • Al datgene te doen, dat de belangstelling voor de scheepvaart en scheepsbouw, de water- en de ijssport en van de geschiedenis van Sneek en de Friese Zuidwesthoek doet toenemen.
  • Voorts al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2024


Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022


Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022


ANBI-formulier

ANBI-formulier 2022